Residència Llar d’avis a prop de Barcelona Sol i Natura.

Sol i Natura és una residència geriàtrica concertada situada molt a prop de Barcelona ciutat (Corbera de Llobregat). Està situada en un entorn privilegiat, a la zona alta del nucli urbà de Corbera, envoltat de natura amb magnífiques vistes.

Benvinguts a la Residència d'ancians Sol i Natura de Corbera de Llobregat, Barcelona

En Residència Sol i Natura hem dissenyat fins a l’últim detall per facilitar la vida quotidiana dels seus residents.

Si busques una residència molt a prop de Barcelona, ​​amb unes instal · lacions àmplies, modernes i segures, i un lloc on trobar el millor tracte humà i professional, en Sol i Natura el trobaràs.

.


La depressió en la tercera edat

La depressió és un trastorn de primer ordre pel que fa a freqüència i transcendència dins de les malalties que afligeixen preferentment a la gent gran.

L’existència de tractaments eficaços que poden millorar la qualitat de vida dels que pateixen aquest trastorn, obliga a prestar especial atenció a aquest problema.

 

Què és la depressió?

El concepte de depressió no és estrany per la seva difusió fora de la pràctica mèdica. No obstant això cal puntualitzar que els símptomes depressius poden formar una variada constel·lació de manifestacions que inclouen símptomes psíquics i corporals.

Entre els primers es troben símptomes afectius consistents en una alteració de l’humor entès com alteració de l’estat d’ànim. És l’ànim depressiu o tristesa vital.

Altres símptomes d’aquesta esfera afecten la pèrdua d’interès per les coses així com a la capacitat per gaudir. Constitueixen el nucli central de la depressió i s’acompanyen d’una disminució de la vitalitat amb alteració de l’activitat laboral i social de l’individu.

En aquesta esfera poden existir altres símptomes com idees de culpa, autoretrets, pessimisme, desesperança, dificultat per concentrar-se, idees de suïcidi …

No obstant això en la depressió hi ha símptomes corporals o somàtics sent els més freqüents les alteracions del son amb insomni i menys vegades hipersòmnia; pèrdua de pes amb falta de gana; cansament o falta d’energia.

Poden existir moltes queixes somàtiques: gastrointestinals, vertigen, mal, cefalea, etc. que en ocasions són predominants en la depressió de l’ancià.

 

Què predisposa a la persona gran a estar deprimida?

A la vellesa concorren una sèrie de factors de diversa índole que poden afavorir l’aparició d’aquest trastorn. Entre ells es troben:

Pèrdua de salut que esdevé amb l’edat. En moltes ocasions aquesta pèrdua de salut condiciona deteriorament funcional amb tendència a la dependència física i pèrdua d’autonomia.

Presència de malalties cròniques, pèrdues de familiars, amics i éssers estimats en ocasions acompanyades de reaccions de dol patològiques.

Minva de la capacitat econòmica.

Pèrdua de rols en el si de la família amb la sortida dels fills i un paper menor de l’avi dins de la mateixa.

Canvis amb l’arribada de la jubilació, que condiciona un canvi brusc en l’activitat i relacions socials.

Factors biològics presents, encara que no suficients per a la depressió. Entre ells s’han implicat canvis en l’estructura cerebral, neurotransmissió, sistemes hormonals. S’ha postulat que poguessin ser un factor de vulnerabilitat.

Tot i això l’envelliment no és sinònim de depressió. No s’han de confondre l’envelliment normal amb la presència d’una malaltia per més que en ocasions siguin presents una major introversió, reiteració i presència del passat en alguns ancians.

És a dir, ni tots els ancians estan deprimits ni els símptomes d’una depressió quan apareixen en una ancià, són “normals” per la seva edat.

 

Per què és important la depressió en aquesta edat?

En primer lloc per la seva freqüència que és molt alta. Es calcula que fins a un 30% dels majors de 65 anys pateix alguna de les diverses formes de depressió.

Aquesta asseveració té però moltes matisacions, totes elles preses amb precaució derivada dels problemes metodològics dels estudis.

Se sap que la depressió severa o depressió major és menys freqüent en l’ancià que en l’adult jove. Afectaria al 1-2% dels majors de 65 anys i suposaria un quart de totes les depressions majors.

Hi arguments per part d’alguns autors en contra de l’anterior afirmació, donant una possible explicació a aquesta diferència en un menor diagnòstic de la depressió del major.

Això es deuria a diversos factors com la presència de deteriorament cognitiu o una expressió dels símptomes de forma diferent en l’ancià, amb una menor expressió de tristesa i més presència de símptomes somàtics o corporals.

Això suposaria que els estrictes llistats de criteris amb què es fan els diagnòstics estiguin poc adaptats a la forma de la depressió en l’ancià.

En canvi la freqüència és molt alta si s’estudien depressions menors i presència de símptomes o estats depressius que no compleixen prou criteris per a considerar-los depressió. La presència d’aquestes depressions menors o depressions subclíniques es calcula en un 15% -20% de les persones grans.

Aquestes xifres que hem donat són vàlides per a gent gran que viuen a la comunitat. Si s’analitza la freqüència del trastorn depressiu en ancians hospitalitzats o institucionalitzats en residències, els percentatges són encara més grans.

Es calcula que la presència de depressió major en ancians hospitalitzats amb malaltia aguda arriba al 10%.

En aquests mateixos els trastorns depressius menors arribarien al 30%. En residències els percentatges es disparen fins a 15% i 30-35% respectivament.

En segon lloc per la seva transcendència. La presència d’aquest trastorn passa factura en l’adult gran no només com a font de patiment individual afectant la seva qualitat de vida.

Se sap que la depressió complica l’evolució de les malalties mèdiques de l’ancià; interfereix en la rehabilitació de malalties incapacitants com l’ictus; indueix un major risc de suïcidi i es tradueix en una major mortalitat per qualsevol causa en qui el pateix.

Són observacions constatades tant a nivell comunitari com en institucions geriàtriques.

Aquesta major mortalitat s’ha atribuït a diversos factors:

 • Menor suport social de l’ancià deprimit.
 • Pitjor estat nutricional per pèrdua de la gana.
 • Possibles efectes de la depressió sobre el sistema immunitari
 • Pèrdua de motivació per a l’autocura

 

Quines peculiaritats té la depressió en l’ancià?

La depressió senil té una sèrie de trets diferenciadors. Alguns d’ells ja els hem introduït prèviament:
Menor presència de símptomes psíquics com la tristesa i major presència de símptomes corporals.

La tristesa i el baix estat d’ànim poden manifestar-se en la persona gran com apatia i retracció i poden ser predominants queixes somàtiques diverses que obliguen a fer proves a la recerca d’altres malalties que d’altra banda són molt freqüents en aquestes edats. De vegades aquests símptomes corporals constitueixen veritables quadres hipocondríacs amb temors i preocupacions excessives.

Alguns símptomes propis de la depressió poden ser molt cridaners en la persona gran com la pèrdua de pes per falta de gana, l’insomni o l’aparició d’idees delirants i en els quadres greus veritables quadres psicòtics.

Els ancians amb molta freqüència pateixen malalties en les que la depressió pot ser un símptoma més d’aquesta malaltia. En aquest cas la depressió en si no és la malaltia principal sinó un símptoma acompanyant. Són les anomenades depressions somatógenas que compliquen processos com la malaltia de Parkinson, l’ictus o accident Cerebrovascular, malalties del Tiroide com el Hipertiroidisme o el Hipotiroïdisme, trastorns del metabolisme o alguns tipus de càncer.

Pel mateix motiu la gent gran consumeixen en ocasions fàrmacs per tractar les seves malalties però que poden induir l’aparició de depressió dies o setmanes després del seu ús. Entre aquests estan medicaments com corticoides, antiparkinsonians, alguns antihipertensius, etc.

En la depressió greu de l’ancià és més freqüent el suïcidi que en els joves.

De vegades la depressió es presenta com a deteriorament cognitiu, és a dir com un menor rendiment intel·lectual amb queixes de pèrdua de memòria que obliga els clínics a diferenciar aquestes depressions d’una veritable demència.

Diferenciar depressió de demència: Un repte en ocasions difícil.Trataremos de descriure un problema mèdic molt freqüent amb el qual es troba el Geriatra en la seva pràctica clínica. Com hem comentat la depressió en el major, de vegades, es presenta i es manifesta com un declinar cognitiu amb queixes de pèrdua de memòria i aprenentatge, confonent amb una Demència.

D’altra banda la Malaltia d’Alzheimer, que és la demència més freqüent, pot acompanyar-se en fases inicials i intermèdies de símptomes depressius (30%) i fins i tot completar una depressió que minvi encara més el seu rendiment cognitiu.

El problema per entendre aquestes dues situacions es complica encara més si tenim en compte que quan s’han seguit en el temps als pacients que han desenvolupat una depressió en la vellesa manifestada amb pitjor rendiment cognitiu s’han desenvolupat amb mes sovint una Demència.

A la depressió que per les seves queixes de memòria es confonia amb una Demència sense que aquesta existís, la hi va cridar clàssicament pseudodemència per ser una falsa demència. Afortunadament disposem d’alguns aspectes diferencials entre els dos trastorns a l’hora de preguntar al pacient ia la família per diferenciar-los.

  

Com es diagnostica la depressió?

El diagnòstic de la depressió és un diagnòstic clínic, és a dir es basa en l’interrogatori i en la història clínica detectant els símptomes psíquics i somàtics abans referits.

Per a això i especialment en l’ancià és necessari un alt índex de sospita per reconèixer-la per alguns trets especials que s’han comentat i per la tendència a confondre com una cosa pròpia de l’envelliment.

Existeixen alguns instruments en forma de qüestionaris o escales que serveixen com a instruments de detecció i seguiment, útils en l’ancià però que per si sols no proporcionen el diagnòstic. Són una ajuda i no han de substituir l’interrogatori clínic.

 

Com es tracta la depressió?

Per tractar la depressió s’utilitzen dues eines fonamentals: la psicoteràpia i els fàrmacs antidepressius. En casos especials, seleccionats per la seva gravetat o simptomatologia, encara té un paper en la depressió senil la teràpia electroconvulsiva.

La psicoteràpia en molt diverses formes: teràpies cognitives, interpersonals, psicodinàmiques …, té un paper important en la depressió en l’ancià en casos d’intensitat lleu o moderada dins d’un abordatge integral del problema.

Dins de la psicoteràpia se sol animar a la gent gran a realitzar activitats amb altres persones del mateix grup d’edat amb els quals puguin intercanviar opinions i que puguin arribar a tenir sentiments similars.

Aquest tipus d’activitats són d’allò més variades i s’adapten als gustos de cada persona, i pot anar des de viatges amb l’Imserso, partides de cartes o partides de dòmino per a 2 jugadors. Tot val per tal de que l’ancià es relacioni i comparteixi les seves preocupacions.

Els fàrmacs antidepressius amb un important desenvolupament en els últims anys, són coneguts des de fa dècades per la seva alta eficàcia en el tractament de la depressió. L’ancià presenta algunes peculiaritats quan fem servir aquests fàrmacs.

D’una banda són extremadament sensibles a alguns efectes secundaris presents en diversos d’aquests fàrmacs: efectes amb empitjorament cognitiu, efectes cardiovasculars, sedació etc …

D’altra banda poden presentar diverses malalties acompanyant a la depressió, que siguin sensibles a aquests efectes adversos: cardiopatia, demència. A més poden estar prenent altres fàrmacs que interaccionin de manera adversa amb l’antidepressiu.

Per totes aquestes raons l’elecció de l’antidepressiu ha de ser ajustada a les característiques del pacient per part del metge d’Atenció Primària, Psiquiatre o Geriatra; que són els professionals més freqüentment implicats en aquestes situacions.

 

La importància de l’exercici en grans amb diabetis

Ningú posa en dubte que l’exercici és bo per a tothom. Nombrosos estudis realitzats arreu del món demostren que les persones de totes les edats obtenen grans beneficis de l’exercici i l’activitat física.

Sabies, per exemple, que hi ha una pèrdua de massa muscular del 15% cada 10 anys després dels 50 anys i del 30% cada 10 anys després dels 70 anys? A través d’realitzar regularment exercicis de força, el teixit muscular i la força es poden restaurar.

És més, l’exercici també fa més fàcil per als adults majors el mantenir la força, l’equilibri, la flexibilitat i resistència, tot això és important perquè es mantinguin saludables i independents.

En el cas dels adults grans que pateixen diabetis, dur a terme activitats que comportin exercici físic és encara més important.

L’exercici augmenta la sensibilitat a la insulina i pot augmentar la resposta dels medicaments.

Tant les nostres instal·lacions com els nostres professionals estan orientats al benestar del resident. Hi ha programades activitats per a la gent gran, les adaptem a les necessitats de cada individu, fem un seguiment personalitzat i ens interessem en l’evolució de cada resident.

 

Tipus d’exercici

Hi ha diferents exercicis per a cada part del cos i el primer pas per determinar una rutina d’exercici és consultar al metge.

Una vegada que el metge dóna el vistiplau, el programa d’exercici de la persona ha d’incloure exercicis d’equilibri ja que hi ha evidència que això pot ajudar a reduir el risc de caigudes.

Exercicis d’equilibri

Exercicis d’equilibri com elevar la cama cap a un costat i flexions de genoll poden reduir el risc de caigudes. Hi ha una gran varietat d’exercicis d’equilibri que es poden realitzar, com alguns que enforteixen les cames i altres com aturar-se en un sol peu que milloren l’equilibri. 

Exercicis de flexibilitat

Exercicis de flexibilitat o estiraments, fan que els músculs i els teixits mantinguin l’estructura del cos al seu lloc. Amb el temps, un entrenament de flexibilitat regular poden ajudar a mantenir el cos més àgil, accelerar la cicatrització de ferides i prevenir futures caigudes i ferides.

Exercicis de força o resistència

Exercicis de força o resistència, utilitzant pes lleuger, com les bandes elàstiques no només ajuden a enfortir els músculs de cames i braços, sinó que també augmenten l’equilibri. No obstant això, aquest tipus d’exercicis no són indicats per a pacients amb diabetis que presenten retinopatia (malaltia dels ulls).

Exercicis de resistència, com caminar, trotar, nedar, milloren la salut del cor, pulmons i el sistema circulatori. Ajuden a prevenir càncer de còlon, malalties del cor, osteoporosi, infarts i altres patiments.

L’èxit d’un programa d’exercici és aquell que es porta a terme regularment, com una rutina.

 

El paper dels cuidadors

En el cas de persones amb diabetis que resideixin en una residència geriàtrica, és vital que en aquesta es duguin a terme, de forma regular i organitzada, activitats i programes específics d’exercicis.

Al centre s’ha de supervisar l’activitat de cada resident i adaptar-la a les seves necessitats. És comú que alguns grans, ja sigui per falta d’hàbit, per falta de motivació o també a causa de patir alguna altra malaltia que els limita física o psíquicament, tendeixin al sedentarisme.

Aquí juga un paper important el nivell de compromís dels professionals d’una residència d’avis. És vital que es supervisi regularment els hàbits del resident i procurar que participi dins les seves possibilitats en activitats programades de forma regular.

En Residència Sol i Natura entenem la importància d’aquest assumpte i ens ho prenem molt seriosament.

Tant les nostres instal·lacions com els nostres professionals estan orientats al benestar del resident. Estan programades activitats per a la gent gran, les adaptem a les necessitats de cada individu, fem un seguiment personalitzat i ens interessem en l’evolució de cada resident.

Depenent de les condicions del resident, alguns exercicis s’han de descartar. Pacients amb diabetis amb complicacions als ulls (retinopatia) han d’eliminar o limitar els exercicis de resistència (peses, màquines amb bandes elàstiques) ja que aquest tipus d’exercicis poden elevar la pressió arterial i causar ceguesa.

.

Parkinson: símptomes i com tractar el malalt

La malaltia de Parkinson la pateix l’1% de les persones majors de 60 anys.

És una malaltia degenerativa consistent en la mort de les neurones dopaminèrgiques, productores de la dopamina, necessària per a una adequada coordinació dels moviments.

parkinson-símptomes-tercera-edat

La causa de la malaltia continua sent desconeguda, encara que es creu que hi ha un cert patró hereditari familiar.

 

Símptomes de la malaltia de Parkinson

El Parkinson es caracteritza per: la rigidesa progressiva, la lentitud primer i després la falta de moviments (de braços, en l’escriptura, desapareix el parpelleig, etc.), la postura encorbada i el tremolor.

El tremolor és el signe més conegut de la malaltia de Parkinson. Però no totes les persones grans que tremolen tenen malaltia de Parkinson; un tremolor molt freqüent és el tremolor senil, que és hereditari i que no es manté estable, llevat que s’acompanyi de la resta dels símptomes del Parkinson.

En els malalts amb Parkinson s’alenteixen tots els moviments i l’expressió verbal, la qual cosa fa pensar que també les seves capacitats mentals estan alterades i que pateixen demència. Però no és així.

El pacient conserva la seva lucidesa, però és presoner del seu cos, d’un implacable engranatge que alterna els moments de lentitud i rigidesa amb altres normals.

Es tracta d’un ritme irregular, despietat per al malalt i difícilment suportable per al seu entorn, al qual li costa a vegades comprendre-ho.

El malalt amb Parkinson passa per moments en els quals es troba normal amb altres en què presenta molt tremolor o molta lentitud, com si portés tota una armadura a sobre que li impedeix moure i expressar-se amb normalitat.

El rostre pot ser amímico, sense expressió, el que no vol dir que el pacient no entengui, senti i comprengui tot el que passa al seu voltant.

És important acudir com més aviat millor al metge especialista i seguir de manera rigorosa el tractament mèdic prescrit, ja que en aquesta malaltia és molt eficaç, i comentar al metge totes les incidències que apareguin amb la seva administració: quan sembla que deixa de fer efecte, si es presenten altres símptomes o moviments rars, etc., ja que actualment hi ha diferents fàrmacs que són efectius en aquest trastorn.

 

Recomanacions per a malalts amb Parkinson

Algunes recomanacions útils per als familiars de persones grans amb Parkinson són les següents:

Fer exercici, ja que en combinació amb la medicació millora la qualitat de vida gràcies a la disminució de la tensió i la rigidesa del malalt. Cal animar-lo per tots els mitjans al que camini cada dia.

Valorar positivament les forces i capacitats del malalt.

parkinson-símptomes-edat-avançada

– No insistir en allò que no pot fer.

Implicar-li en la presa de qualsevol decisió que li concerneixi.

Evitar estresar-li i no donar mostres d’impaciència.

Distribuir les tasques i activitats del dia en etapes curtes i successives a fi de facilitar la seva realització.

Cal no oblidar que una persona amb Parkinson no pot fer dues coses alhora i que necessita executar cada moviment de forma conscient.

Afavorir el descans. Les tasques quotidianes exigeixen més temps i energia a un malalt amb Parkinson que a qualsevol altra persona. Per això és essencial que descansi i recuperi la força necessària per dur-les a terme. Per la seva banda, la família ha de ser respectuosa quan el malalt es mostri cansat, cosa que succeeix amb rapidesa.

– Reservar els moments en què el medicament produeix el seu màxim efecte per a la realització de les activitats que requereixin més moviments, com la higiene personal o el vestir-se.

– Tenir en compte que els problemes d’incontinència són deguts a la lentitud amb què la persona malalta es dirigeix al bany, que ha d’estar el més pròxim possible a l’habitació on el malalt passa la major part del temps.

– Si el pacient té dificultats amb el llenguatge, cosa freqüent, però que no passa en tots els casos, cal mirar-lo de front i prestar-li tota l’atenció, donant-li temps per pronunciar les frases, sense interrompre ni parlar per ell.

Cal indicar amb un moviment del cap que se li ha entès o, en cas de dubte, repetir el que es creu haver entès i preguntar-li si era això el que volia dir.

 

Les fractures de maluc en la tercera edat

Les fractures de la regió del maluc són una lesió força freqüent entre els nostres majors es corresponen amb les que es produeixen en la part superior del fèmur, i juntament amb les del canell i columna, són les més freqüents en la gent gran.

fractures-maluc-persones-edat-avançada

 

Per què es produeixen les fractures de maluc en les persones grans?

S’estima que a la tercera dècada de la vida, s’arriba al màxim nivell de massa òssia, i d’aquí en endavant es perd de mica en mica fins a la menopausa, en el cas de les dones, i sobre els 70 anys en els homes, on la pèrdua és molt més accentuada.

De tal manera que mentre més gran sigui la reserva, mes resistència tindrà l’os al moment de rebre cops.

L’anterior està vinculat d’alguna manera amb l’osteoporosi, que és una malaltia pròpia d’adults majors, en la qual es perd el calci dels ossos, fent-los més fràgils i més propensos a trencar-se.

No obstant això, en la gent gran, tan important com la qualitat de l’os són els cops que se li donin a aquest. Per això les caigudes, són un factor essencial en el risc de patir fractures de maluc.

Els ancians cauen per moltes causes, des de les alteracions per caminar, la visió defectuosa, la manca d’equilibri, etc. fins als accidents producte de barreres arquitectòniques com les escales sense passamans i sense antilliscants, els desnivells de la vorera, la manca d’il·luminació nocturna per concórrer al servei higiènic, etc.

Una de les principals diferències de la gent gran respecte dels més joves, és que n’hi ha prou una petita quantitat d’energia perquè, en el context d’un os poc resistent, es produeixi la fractura.

 

Qui té més riscos de fracturar?

S’estima que les dones tenen 3 vegades més fractures que els homes, sent el sexe femení per tant més propenso. También influeix la raça, ja que la gent de raça negra té major resistència que la de raça blanca.

L’edat, com ja s’havia exposat, és un clar element associat a la presentació de fractures doncs a més edat més gran és major el risc, i això és per a tots dos sexes.

fractures-de-maluc-persones-edat-avançada

A més hi ha una major susceptibilitat per fracturar-se en dones que tinguin antecedents familiars de fractures de maluc. L’osteoporosi i les caigudes de qualsevol origen, completen el cercle en la producció de fractures.

 

Quin és el tractament d’una fractura de maluc?

Habitualment, i llevat justificades excepcions, el tractament és quirúrgic, i el realitza el cirurgià ortopedista, també anomenat traumatòleg.

Segons el tipus de fractura, la seva localització i per cert, l’estat del malalt i la seva situació funcional prèvia, es durà a terme un tipus determinat d’intervenció quirúrgica, per tal de donar solidesa i estabilitat a aquesta articulació i per aconseguir recuperar la marxa del pacient.

D’acord a les esmentades característiques s’utilitzaran diferents tipus de tècniques per obtenir el millor rendiment possible d’aquesta articulació, ja sigui amb claus, plaques, pròtesis parcials o totals del maluc.

 

Com es pot prevenir la fractura de maluc?

Se sap que les possibilitats de patir caigudes augmenta amb l’edat, de tal manera que un 30% de la població major de 75 anys cau a mínim un cop l’any, i aquest percentatge ascendeix al 50% en els majors de 80.

Com la major part del temps la gent gran ho passen al seu domicili o en les institucions en què estan acollits, és en aquests llocs on habitualment es produeixen les caigudes, i, dins d’ells, en els dormitoris, sales d’estar i lavabos.

fractures-de-maluc-tercera-edat

En aquests llocs convé establir sistemes o dispositius com ara passamans o baranes i seients especials.

Les catifes són un perill per a les persones d’edat avançada i moltes de les caigudes es produeixen a l’ensopegar o relliscar sobre elles pel que haurien d’estar ben adherides al sòl o, millor encara, prescindir-ne.

Un altre risc és l’existència de zones fosques, per la qual cosa cal una bona il·luminació en els llocs per on es mouen els ancians, més quan amb molta freqüència presenten disminució de l’agudesa visual.

També és important la posada en marxa de mesures de coordinació i la programació d’exercicis controlats, així com l’ús de sistemes protectors (coixinets) perquè actuïn com amortidors en el cas de caigudes.

Cal tenir precaució amb la presa de medicaments sedants i amb tots aquells que causen hipotensió ortostàtica en els pacients que tinguin predisposició a les caigudes. S’evitarà el consum d’alcohol i tabac, ja que tots dos són afavoridors de l’osteoporosi.

 

A manera de resum, podem concloure que ens trobem davant d’un procés d’enorme transcendència per la seva freqüència, cost, gravetat i potencial incapacitant.

Per tant cal mantenir i millorar els nostres esforços en la seva prevenció, reparació i recuperació, perquè abordem el problema en tots els seus fronts.

Com mantenir en forma la memòria en la tercera edat.

La memòria és un procés mitjançant el qual es pot, registrar, codificar, emmagatzemar, accedir i recuperar la informació que en la pràctica quotidiana es va adquirint.

Per tant constitueix per a les persones una guia que fonamenta la seva conducta. La pèrdua de la memòria és una amenaça sempre present per als adults grans.

com-millorar-la-memòria-a-tercera-edat

A continuació considerarem els factors més freqüents en què es dóna pèrdua de memòria i com estimular el nostre cervell mitjançant certes activitats mentals i físiques.

 

Factors que influeixen en la pèrdua de memòria

La angoixa i la depressió , l’ aïllament i la inactivitat.
Medicaments que poden interferir amb l’atenció i eventualment, produir danys cerebrals.
Malalties cerebrals : Alzheimer, lesions vasculars o d’un altre tipus.
La memòria és com un múscul. Es debilita si un no en té cura i exercita, llavors el millor que es pot fer és entrenar-la ja que l’estimulació mental té com a fi frenar o retardar el deteriorament que arriba amb l’edat.

 

Què és l’estimulació cognitiva?

L’estimulació cognitiva consisteix a treballar les capacitats cognitives com són la memòria, el càlcul, l’atenció, el raonament… mitjançant exercicis escrits o orals.

com-millorar-memòria-tercera-edat

El principal objectiu de l’estimulació cognitiva és millorar o bé mantenir aquestes capacitats.

Per mantenir les nostres capacitats cognitives en forma hem de exercitar-les tots els dies. 

Actualment és el principal tractament per alentir en la mesura del possible l’evolució de les demències.

Totes les persones grans encara que no tinguin demència, ni pèrdues de memòria han de treballar aquestes capacitats, bé mitjançant exercicis d’estimulació cognitiva o bé jugant a jocs nous, aprenent idiomes, a tocar instruments, algun esport … ja que amb l’edat el cervell també perd capacitat.

 

 

Activitats per exercitar la ment

Ser constants i realitzar un seguit d’activitats d’allò que anomenem gimnàstica cerebral és clau. Aquesta consisteix en una sèrie de moviments corporals senzills que activen o interconnecten tots dos hemisferis del cervell, aconseguint les condicions òptimes per a realitzar altres activitats i així mantenir el cervell actiu, ja que s’ha demostrat que com més s’utilitzi aquest òrgan, més disminueix la possibilitat que es presentin errors en les seves funcions.

Aquests moviments i activitats ajuden a aconseguir la comunicació entre el cos i el cervell, el que significa eliminar de l’organisme estrès i tensions en moure l’energia bloquejada i permetent que l’energia flueixi fàcilment pel complex ment-cos.

Aquests senzills “desafiaments” o exercicis poden ser des dutxar-se amb els ulls tancats a tractar d’utilitzar la mà contrària per a realitzar alguna activitat, llegir en veu alta un text o canviar rutines i aprendre coses noves.

com-millorar-la-memòria-tercera-edat

Amb activitats tan senzilles com aquestes aconseguirem mantenir un nivell constant d’activitat intel·lectual i, per tant, millorem el nostre estat d’ànim.

Si a això li unim un component social, participar en tallers, ja sigui la pintura i dibuix, per la seva capacitat d’activar i millorar la perspectiva de l’espai i la creativitat, i altres activitats manuals, ens seran de molta utilitat per mantenir la nostra ment en forma i, a més, podrem compartir les nostres vivències i inquietuds amb persones de la mateixa edat que tenen inquietuds, problemes o aficions similars.

Qualsevol forma d’aprenentatge és exercici per a la matèria grisa. En principi no importa el que s’aprengui; l’important per a un entrenament positiu és mantenir la ment ocupada amb uns coneixements que li permetin repetir i memoritzar certes matèries d’aprenentatge.

Estudis han demostrat que els programes d’exercici físic milloren el rendiment mental.

Sovint, els treballs manuals o altres passatemps creatius ofereixen excel·lents oportunitats d’ampliar els seus coneixements i exercitar les seves capacitats mentals.

No obstant això, també serveixen els sudokus, els mots encreuats, els jocs de paraules, els escacs o altres exercicis mentals per mantenir l’agilitat de les cèl·lules grises.

D’altra banda, els estudis han demostrat que els programes d’exercici físic milloren el rendiment mental.

Augmenten la imaginació espacial, les capacitats d’orientació i concentració i la percepció corporal, i contribueixen a viure de forma activa ia aprofitar el seu entorn de manera conscient i participativa, per no parlar dels nombrosos avantatges que tenen per al sistema circulatori, la resistència i el reg sanguini.

Causes, efectes i tractament de la incontinència urinària

La incontinència urinària consisteix en la pèrdua involuntària d’orina. L’afectat pot arribar a sentir una necessitat imperiosa i sobtada d’orinar però és incapaç de retenir l’orina.

Les fuites també poden produir-se en esternudar, riure, fer algun esforç o exercici físic. Suposa un problema higiènic, social i psíquic, ja que influeix en l’activitat quotidiana del malalt i redueix la seva qualitat de vida. (segons DMedicina.com)

 

Causes freqüents de la incontinència urinària

La incontinència urinària és un problema que si bé s’associa a l’edat avançada, aquesta no és per si mateix motiu per patir-la.

No obstant això, sí que s’han observat alguns canvis associats amb l’edat i l’aparició de determinades malalties que predisposen al seu desenvolupament.

A més de l’edat, altres factors que influeixen a l’hora de patir incontinència urinària són els antecedents personals i les malalties que hi hagi patit o pateixi el pacient, com són patologies neurològiques o malalties sistèmiques amb repercussió sobre el sistema nerviós central.

També influeixen qualsevol intervenció que el pacient hagi tingut i que hagi afectat al tracte urinari, a la zona abdominal i de la pelvis, ia la columna vertebral.

Algunes de les intervencions més comunes en aquest sentit són: uretrotomías, resecció transuretral de postractaments, resecció abdominoperineal de còlon, histerectomies, laminectomies, etc.

També cal tenir en compte el pla de medicació del pacient, ja que alguns fàrmacs poden tenir entre els efectes secundaris desencadenar o agreujar la incontinència urinària.

 

A qui afecta més?

Aquest trastorn passa tant en home com en dones. No obstant això, a causa en part a les tensions físiques de la maternitat ia una disminució del estrogen després de la menopausa, les dones pateixen incontinència amb el doble de freqüència que els homes.

De fet, es calcula que aproximadament un 15% dels homes ancians i un 30% de les dones pateixen incontinència.

En el cas dels homes, la incontinència d’urgència és la més freqüent i està caracteritzada per la pèrdua involuntària d’orina associada amb un intens desig d’orinar.

Entre les dones, la més comuna és la incontinència d’esforç. Es tracta de pèrdues involuntàries d’orina que es produeixen durant l’exercici físic i ocorren quan la pressió intravesical supera la pressió uretral. Està associada amb la debilitat del sòl pèlvic i es produeix fonamentalment durant el dia.

 

Efectes en la vida diària

Si el problema no s’afronta a temps, pot derivar en efectes adversos que impacten significativament en la qualitat de vida de les persones que pateixen incontinència.

Alguns dels més habituals són des de problemes a la pell (maceració, úlceres cutànies), infeccions urinàries de repetició i caigudes (incontinència nocturna), a problemes d’aïllament, depressió o dependència, per exemple.

 

Buscar ajuda mèdica aviat

Una vegada que es constata que hi ha el problema, és fonamental buscar assessorament mèdic. Però no sempre es recorre a ell per diferents motius- de fet, només 1 de cada 3 afectats consulta sobre aquest tema al metge.

La vergonya, la pèrdua d’autoestima i considerar la incontinència com un fet inevitable de l’envelliment són els factors més freqüentment associats a l’ocultació del problema.

És un error suposar que no existeix tractament.

No parlar amb el metge sobre les pèrdues d’orina quan comencen a ocórrer és un error, ja que en el 30-40% dels casos el tractament precoç recupera la continència i en més de la meitat la millora que pot arribar a assolir és notable .

 

Consells per afrontar la incontinència urinària

Prevenció

Existeixen algunes mesures que poden ajudar a retardar l’aparició de la incontinència d’orina així com prevenir-la. Alguns dels consells que poden tenir en compte són:

 • Seguir una dieta equilibrada, com la mediterrània. Evitar el sobrepès i l’obesitat, d’aquesta manera es reduirà la pressió intraabdominal.
 • Reduir el consum de begudes com el cafè, els refrescos i begudes carbonatades, l’alcohol i els cítrics, entre d’altres.
 • Evitar els menjars picants.
 • Augmentar el consum de fibra per evitar el restrenyiment.
 • Reduir el consum de productes i medicaments diürètics, així tindrà menys ganes d’orinar.
 • Evitar beure entre quatre i dues hores abans d’anar a dormir.
 • No empènyer en orinar. D’aquesta manera s’evitarà que es facin malbé els músculs del sòl pelvià.
 • No ingerir begudes abans de realitzar exercici físic.

Exercicis de Kegel

Els exercicis de Kegel ajuden a enfortir els músculs situats al voltant de la uretra i del sòl pèlvic, quan aquests músculs estan debilitats hi ha més probabilitats que aparegui la incontinència urinària.

Aquests exercicis consisteixen en la realització d’una sèrie de contraccions i relaxacions que es repeteixen al llarg del dia de forma constant.

Altres mesures higiènic-dietètiques

D’altra banda, els metges apunten que hi ha mesures higienicodietètiques bàsiques que faciliten el maneig de la incontinència.

S’ha d’intentar ajudar l’ancià a establir un horari regular de miccions que no superi les 3 hores; cal controlar que el pacient pugui accedir ràpidament al bany des del seu llit, que la roba de dormir pugui treure amb facilitat i que el bany disposi d’elements de seguretat i de timbre.

Quant a la distribució de líquids diaris, ha de ser ordenada pel metge i variar a l’estiu i hivern d’acord amb les condicions climàtiques.

Una bona aportació durant el matí i primeres hores de la tarda, acompanyat d’una disminució accentuada durant la nit, permet controlar millor la incontinència nocturna, per exemple.

D’altra banda i en relació als fàrmacs diürètics, no han d’administrar al matí en ancians actius. Moltes vegades, els pacients es orinen per aquesta causa i deixen de prendre’ls.

Tampoc s’han de prendre a la nit perquè obliga a aixecar a la matinada amb el conseqüent perill de patir caigudes.

El millor moment és abans o després de dinar, períodes en què ja s’han realitzat les tasques quotidianes.

 

Demència amb cossos de Lewy: què és i tractaments.

La demència amb cossos de Lewy és una malaltia neurodegenerativa que sol donar-se més habitualment entre els 50 i els 80 anys.

Demència amb cossos de Levy, què és i tractaments

Aquesta malaltia sol confondre sovint amb el Parkinson i l’Alzheimer, però no és la mateixa. No obstant això sí que comparteix alguns símptomes amb aquestes malalties i sovint se superposa a aquestes. La demència amb cossos de Lewy inclou símptomes conductuals i de la memòria propis de l’Alzheimer, alhora que símptomes del sistema motor similars als del Parkinson.

També es caracteritza per la presència d’al·lucinacions visuals molt vívides.

Els trets més característics de les persones amb demència amb cossos de Lewy són, a més dels indicats, són predomini de la rigidesa , la bradicinèsia (lentitud en els moviments, especialment els voluntaris complexos), falta d’expressivitat facial, trastorns de postura, hipofonia (trastorn de la veu, condicionat per una tonación baixa de la veu) i tremolor .

La barreja de símptomes, el seu ordre d’aparició i intensitat varien d’un pacient a un altre.

La demència amb cossos de Lewy és una malaltia per a la qual, de moment, no hi ha vies de prevenció ni cura, si bé s’estan desenvolupant a través de múltiples estudis d’investigació, nous fàrmacs que permetin alleujar els símptomes i aturar la progressió de la malaltia.

 

Tractament dels malalts amb demència amb cossos de Lewy

Fins ara hem vist els símptomes i criteris de diagnòstic de la demència amb cossos de Lewy. Però més important és si és possible oferir el tractament adequat que, com veurem, ha d’incloure intervenció farmacològica i no farmacològica.

Primer de tot s’ha de fer una valoració integral del pacient que ens permeti veure la seva situació des d’una perspectiva global. És llavors quan podrem elaborar un tractament personalitzat, flexible i revisable depenent de com evolucioni la malaltia.

El tractament a implementar ha de ser multidisciplinari . Això implica que a més de les típiques especialitats implicades en aquests casos: geriatre, neuròleg, psiquiatre , s’hauran d’incloure a altres professionals de branques com la infermeria, la psicologia i treball social. La família , per descomptat, també s’ha d’implicar i té un important paper a exercir.

Com ja hem indicat abans en l’actualitat no existeix cap tractament eficaç aprovat per a l’ús d’aquesta malaltia. No obstant sí que s’administren certs fàrmacs que ajuden a promoure la seva qualitat de vida.

A l’hora de decidir els tractaments es requereix un acurat equilibri entre els beneficis i els riscos potencials. Els beneficis inclouen millor funcionalisme, millor cognició i menys símptomes neurològics, però els riscos potencials inclouen efectes col·laterals i complicacions secundàries.

 

Tractament farmacològic

Es solen indicar fàrmacs inhibidors de la colinesterasa que milloren l’alerta i la cognició.

També fàrmacs antiparkinsonians.

Alguns antidepressius doncs poden millorar els símptomes de la depressió, l’ansietat i la qualitat / quantitat de son.

 

Tractament NO farmacològic

Són molt adequats incloure entre l’ampli ventall de tractaments no farmacològics els següents:

Estimulació cognitiva: especialment teràpia d’orientació a la realitat, teràpia de reminiscència, teràpia de validació, entrenament de la memòria i estimulació sensorial.

Teràpia conductual.

Teràpia cognitiva – conductual.

També tractaments per a la millora dels trastorns sensorials tractables, com poden ser possibles alteracions auditives o de la visió, poden reduir les al·lucinacions i les caigudes.

Les caigudes poden reduir sensiblement reduint els factors de risc: llum deficient, catifes, etcètera. Altres mesures com l’ús de protectors poden minimitzar tant les caigudes com les seves conseqüències.

 

És important que els pacients amb demència amb cossos de Lewy rebin reavaluacions mèdiques freqüents i una vigilància i supervisió adequades.

Els cuidadors han d’estar sempre atents al pacient, ja que aquests tenen tendència a caure o perdre la consciència.

 

T’ha agradat aquest article? Regularment publiquem articles amb temes variats enfocats a la salut, el benestar i el drets a la tercera edat. Si no et vols perdre cap article segueix-nos.

La incapacitació judicial en la tercera edat.

A Espanya els 18 anys és l’edat quan es presumeix la capacitat d’una persona per prendre les seves pròpies decisions i governar els seus propis assumptes.

No obstant això, no totes les persones tenen capacitat per a això. En concret, les persones afectades per malalties mentals o demència senil.

Incapacitacion-judicial-tercera-edat

És un fet que amb l’edat avançada es presenten aquest tipus de malalties d’una manera molt més freqüent. Quan això succeeix solen plantejar molts dubtes amb relació a la capacitat de la persona per gestionar la seva vida, la seva alimentació, patrimoni, etc.

Quan la malaltia és òbvia és quan entra en joc la necessitat d’incapacitar judicialment a aquesta persona. Quan es tracta d’un pare o una mare pot resultar un procés incòmode i fins i tot dolorós per a totes les parts.

Però en què consisteix exactament la incapacitació judicial? Quin objectiu té incapacitar una persona adulta? Quines són causes d’incapacitació judicial? Quines conseqüències té per l’incapacitat?

 

Què és la incapacitació judicial i que objectiu té

La incapacitació judicial és un procediment legal que pot iniciar-lo el ministeri fiscal o els familiars de la persona gran (cònjuge, fills, germans, néts, etc …)

S’ha de presentar una sol·licitud o demanda després de la qual se segueixen una sèrie de tràmits marcats per la llei, el que inclou un examen exhaustiu de les proves que demostrin -o no- la incapacitat d’obrar de la persona.

Una vegada conclòs el procés, un jutge és qui pot declarar la incapacitat de la persona, per al seu propi benefici.  En aquest cas es nomena un tutor que l’assisteixi.

És un procediment judicial a instància de part o del ministeri fiscal. S’ha de presentar una sol·licitud o demanda i, després d’aquesta, se segueixen una sèrie de tràmits marcats per la llei i es realitza un examen exhaustiu de les proves. Una vegada conclòs el procés, un jutge pot declarar la incapacitat d’una persona, en el seu benefici.

Si fos així, es priva a aquesta per complet (en rares ocasions de manera parcial) de la capacitat d’obrar.Es nomena, segons el cas, un tutor o curador que vetllarà per l’afectat.

L’objectiu de la incapacitació consisteix a protegir a l’ancià i evitar que es pugui perjudicar a si mateix amb decisions inadequades amb relació als seus interessos patrimonials ia l’atenció de les seves necessitats.

 

Causes d’incapacitació judicial en la tercera edat i procediment

Segons el Codi Civil, són causa d’incapacitació les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que impedeixen a la persona governar-se per si mateixa.

La persistència de la malaltia indica que no es tracta d’una situació transitòria o temporal. Per demostrar que l’ancià té una demència, malaltia física o psíquica que li impedeix tenir cura de si mateix, s’ha de fer un dictamen pericial mèdic acordat pel tribunal.

Per a això es duen a terme diverses proves:

Una prova documental que consta d’informes mèdics i socials, certificat de discapacitat i qualsevol altre que sigui rellevant.

Per tal d’avaluar la competència d’una persona amb demència, hi ha el document Sitges. En aquest informe es valoren cinc aspectes: capacitat i autogovern, presa de decisions en l’àmbit personal i patrimonial, condicions neurològiques necessàries per a la presa de decisions, exploració de les condicions neurològiques i correlació entre l’estat neurològic i la capacitat per prendre decisions.

Incapacitacion-judicial-ancians

També es porta a terme una audiència dels parents pròxims o amb especial relació amb l’ancià. Se’ls preguntarà sobre la situació de la persona i la seva presumpta incapacitat.

S’ha de realitzar una exploració de l’ancià per un metge forense que emetrà un informe sobre com incideixen seva malaltia o deficiència en la seva capacitat d’obrar.

Finalment serà el mateix jutge qui examini la persona afectada , entrevistant-se amb ella per tal de formar-se una opinió sobre el seu estat.

Finalment es dicta sentència sobre si es incapacita o no a la persona.

 

Conseqüències de la incapacitació

La persona incapacitada se li impedeix fer per si mateixa una sèrie de coses. Algunes rellevants són que no pot casar-se sense autorització, no pot comprar, vendre, contractar personal, fer un testament, demanar un préstec, fer donacions, votar, etc.

També es bloquegen els seus comptes bancaris i se li pot internar en contra de la seva voluntat i els seus béns seran administrats pel tutor.

Veient les conseqüències tan rellevants que té en l’ancià la incapacitació, cal que hi hagi una sentència judicial que demostri que la persona no pot governar la seva vida per si mateixa.

En la mateixa sentència dictada pel jutge es nomena un tutor del malalt que administrarà el seu patrimoni i es compromet a tenir cura d’ell ja ocupar-se de totes les seves necessitats.

 

El paper del tutor

El tutor del malalt pot ser una persona física com pot ser un familiar o un amic, o bé una persona jurídica (associacions de familiars d’Alzheimer, director d’una residència o fundacions).

Hi ha fundacions que no escullen als seus tutelats sinó que se’ls assigna un jutge. La tutela implica tenir cura de la persona incapaç en els aspectes personals i en l’administració dels seus béns sense ànim de lucre.

La tutela està sotmesa a diverses mesures de control. S’ha de formalitzar un inventari inicial dels béns, s’ha de retre comptes anualment, s’ha d’obtenir autorització prèvia per dur a terme operacions econòmicament importants (la venda d’un pis, per exemple) i s’ha de presentar un balanç final de comptes.

 

Situació de persones dependents a Catalunya

situacio-ancians-dependents-a-catalunya

El sistema públic de serveis socials preveu que les persones en situació de dependència poden tenir accés a determinats serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

En cas que no sigui possible l’atenció mitjançant alguns d’aquests serveis (públics o concertats), s’atorgaran prestacions econòmiques vinculades per a l’adquisició de serveis.

Serveis socials bàsics:

 • Servei d’atenció domiciliària. Inclouen serveis de tecnologies d’assistència, suport i cura, més popularment coneguts com telealarma i teleassistència.

Serveis socials especialitzats per a persones dependents:

 • Serveis de prevenció de situacions de dependència.
 • Servei de valoració de la dependència.

Serveis socials especialitzats per a persones majors dependents:

 • Centre de dia per a la gent gran.
 • Centres residencials per a gent gran

Serveis socials especialitzats per a persones dependents ateses en centres sociosanitaris:

 • Serveis de promoció de l’autonomia personal per a persones ateses en centres sociosanitaris.
 • Promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en els centres psiquiàtrics de llarga estada de la cartera de serveis socials.

Serveis socials especialitzats per a persones dependents amb discapacitat:

 • Per discapacitat intel·lectual: centres de dia d’atenció especialitzada, centres residencials i als serveis de teràpia ocupacionals i de temps lliure.
 • Per discapacitat física: centres de dia d’atenció especialitzada, centres residencials, suport a l’autonomia a la pròpia llar, centres ocupacionals i un servei d’assistència personal.
 • Per discapacitat sensorial. Les persones sordcegues amb discapacitat tenen dret a un servei d’assistència personal i, a més, les persones amb discapacitat visual i discapacitats múltiples compten amb un servei de suport per a la integració sociolaboral i personal.

Suport als cuidadors no professionals

 • Servei de suport als cuidadors familiars i altres cuidadors no professionals.
 • Els cuidadors familiars o cuidadors no professionals de persones amb dependència tenen disponibles un servei de suport social basat en l’atenció, orientació, assessorament i formació de professionals especialitzats.

Nens menors de tres anys d’edat amb dependència

 • Tot i que la dependència està estretament relacionada amb l’envelliment, pot donar-se en qualsevol edat per malaltia, discapacitat o altres limitacions. El reconeixement de la situació de dependència dels nens menors de tres anys es porta a terme sobre la base de l’escala de valoració específica (EVE).
 • La Llei de Dependència també protegeix els nens menors de tres anys d’edat i les seves famílies i promou accions dirigides a la rehabilitació de les capacitats físiques, intel·lectuals i mentals dels nens. Els menors de tres anys que acreditin situació de dependència poden accedir a diversos beneficis econòmics i serveis socials per millorar la seva qualitat de vida i la de la seva família.

situacio-dependents-a-catalunya

.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES

 • Prestació econòmica vinculada al servei. És una prestació personal i periòdica, que està subjecta al grau i nivell de dependència ia la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Es destina a cobrir els costos dels serveis previstos en el programa individual d’atenció (PIA) quan no és possible l’atenció per part del servei públic o concertat per falta de disponibilitat. Aquests serveis són els següents:
  • Atenció domiciliària.
  • Centre de dia.
  • Centre residencial.
 • Prestació econòmica per cuidadors no professionals en l’entorn familiar. Sempre que es donin les circumstàncies familiars adequades i manera excepcional, el beneficiari d’aquesta prestació pot optar a ser atès pel seu entorn familiar i la persona que el cuida rep una compensació econòmica.
 • L’assignació d’aquest servei s’estableix sobre la base del programa individual d’atenció (PIA) i està subjecte al grau de dependència i capacitat econòmica de la persona receptora. El cuidador ha de rebre programes de formació, informació i descans.
 • Prestació econòmica per a l’assistent personal.

.

COPAGAMENT

La Llei de Dependència estableix que la persona beneficiària ha de pagar una quota mensual quan gaudeix d’un servei. És el que es coneix com copagament. La quantitat que ha de pagar no és una quantitat fixa, sinó que depèn de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.

El càlcul de la capacitat econòmica dels usuaris es porta a terme d’acord amb les disposicions de l’Ordre BSF / 130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar que la capacitat econòmica dels beneficiaris i la seva participació en el cost dels serveis.

.

INTEGRACIÓ DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA EN ELS SERVEIS SOCIALS

A Catalunya, la Llei de Dependència està integrada en la Llei de Serveis Socials i ha derivat en el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, integrat en el sistema públic de serveis socials.

D’aquesta manera, la xarxa d’atenció a persones amb necessitats socials també atén les persones amb dependència.

.

COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA

Catalunya compta amb una xarxa de serveis sociosanitaris d’ús públic.

En aquest sentit, el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut, a través del Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària (PIASS), treballen de manera coordinada per aconseguir l’aplicació efectiva d’un sistema integrat d’atenció entre serveis de salut i socials, que assegurin el contínuum assistencial, amb l’atenció centrada en la persona, integral i integrada, eficient i de qualitat.

.

Més informació d´interès:
http://dixit.gencat.cat/es/03ambits_tematics/02gent_gran/gent_gran_amb_dependencia/

.

Com afrontar problemes visuals i auditius en la tercera edat.

Milions de persones a tot el món pateixen les conseqüències derivades de problemes visuals i auditius.

problemes-visuals-tercera-edat

La pèrdua d’audició i visual pot ser degut a causes genètiques, complicacions en el part, algunes malalties infeccioses, l’ocupació de determinats fàrmacs, l’exposició al soroll excessiu i també al envelliment.

Els problemes de visió i audició són de vital importància en la vida de relació de la gent gran perquè condicionen la correcta relació amb els altres.

Davant l’aparició del més mínim signe d’alarma, com visió borrosa, disminució de la visió o dificultats auditives cal acudir a l’especialista per diagnosticar la causa de l’alteració sensitiva i amb això posar el tractament adequat el més aviat possible.

A continuació considerarem els problemes visuals i auditius més comuns en la tercera edat i com afrontar-los.

.

Problemes de visió més freqüents en la gent gran

La presbícia

És una conseqüència de l’envelliment de l’ull i de la disminució de la capacitat d’acomodació del cristal·lí.És una cosa gairebé inevitable i, encara que pot ser corregit, no té cura. Però sí que es pot mitigar el seu efecte mitjançant l’ús de les corresponents ulleres graduades de manera correcta segons el dèficit de visió.

Les cataractes

Estan provocades per la progressiva opacitat del cristal·lí i comporten una disminució creixent de l’agudesa visual. En el seu estat inicial es poden manifestar per sensació d’enlluernament, disminució de la sensibilitat als contrastos i dificultats per percebre el relleu i els colors. Les possibilitats de tenir cataractes augmenten amb l’edat. Afecten al 20% de la població de més de 65 anys, a més del 35% dels majors de 75 ja més del 60% dels que han superat els 85. Per fortuna, les cataractes tenen bon tractament. L’operació es pot practicar com a cirurgia ambulatòria i amb anestèsia local. Cada vegada s’operen més els dos ulls, encara que mai en la mateixa intervenció.

El glaucoma

És una malaltia que afecta el nervi òptic la funció és conduir la informació visual captada per l’ull fins al cervell. El més freqüent és que la destrucció d’aquest nervi sigui lenta i progressiva, el que es coneix com glaucoma crònic.

Tot i que encara no s’ha determinat bé les causes del glaucoma, la majoria de les vegades apareix associat a un augment de la tensió ocular a causa d’una anomalia en la filtració de l’humor aquós, el líquid que es troba a l’interior dels ulls.

Aquest líquid, que tots produïm, es renova de manera constant i, després de ser utilitzat, és filtrat abans de tornar la circulació sanguínia. Pot ocórrer, però, que el sistema de filtració no funcioni correctament, en general a causa de l’envelliment, de manera que el líquid s’acumula a l’interior de l’ull i provoca una pressió excessiva sobre el nervi òptic i els gots que l’alimenten.

problemes-visuals-auditius-tercera-edat

Els símptomes del glaucoma crònic són tan lleus que, de vegades, ni se’ls presta atenció. El nervi òptic es va destruint poc a poc des de la perifèria cap a l’interior. Al principi, el camp visual de la persona afectada s’estreny sense que se n’adoni, ja que la zona central de la retina (que és la que ens permet veure amb precisió, llegir, reparar en els detalls…) no està afectada i el cervell segueix sent capaç de reconstruir les imatges que falten.

Més tard, apareixen alguns símptomes lleus: mals de cap al matí, visió borrosa i necessitat constant de netejar les ulleres són alguns dels habituals. Quan es senti algun d’ells cal acudir a l’oftalmòleg.

En un estadi encara més avançat, la visió central desapareix gairebé per complet, impedint baixar escales o conduir. Quan això passa sol ser ja massa tard perquè les lesions són irreversibles.

Hi ha un tractament eficaç per evitar que el glaucoma avanç però, com en totes les malalties, cal realitzar un diagnòstic el més aviat possible per posar el remei adequat per part del metge especialista en oftalmologia.

.

Recomanacions d’actuació davant d’una persona gran amb mala visió

 • Es ajuda més a la persona amb visió deficient donant-li suport perquè es defensi per si mateixa que fent les coses al seu lloc.
 • La forma més eficaç de saber el que veu una persona és preguntar. Abans de parlar-li, en particular si hi ha altres persones davant, el millor és dir el nostre nom i després dirigir-nos a ella pel seu nom o tocar-li el braç. També és convenient avisar-la quan ens disposem a marxar.
 • Quan es camina al costat d’ella, només cal donar-li el braç, sense intentar guiar-o estirar la seva mà: aquesta actitud, a més d’inútil, li resultarà molesta.
 • Cal fer l’esforç de descriure els llocs on està o el que passa al seu voltant: la nova decoració de l’habitació, un paisatge, esdeveniments, imatges de la televisió…
 • Per saber si necessita ajuda, el més senzill és preguntar.
 • Quan es posa la taula, és recomanable col·locar plats clars sobre estovalles foscos i al contrari; els aliments de color clar en plats foscos i viceversa. Com més grans siguin els contrastos, millor.
 • Per ajudar-la a localitzar objectes, una bona tècnica és el «mètode del rellotge» emprat pels pilots d’avió: «al plat, la carn està en les dues», «a taula, les tisores estan a les deu»… És senzill i eficaç.
 • Hi ha objectes de la vida quotidiana dissenyats per a persones amb problemes de visió: telèfons amb tecles grans, jocs de taula adaptats, lupes lluminoses, utilitzar audiollibres…

.

problemes auditius

Prop d’un quarta part de les persones de 65 a 74 anys i fins a la meitat dels més grans de 75 anys pateixen una pèrdua d’audició prou important com per interferir amb la seva activitat social.

El fet de no ser capaç de sentir o entendre les converses limita la possibilitat d’utilitzar el telèfon, afecta la capacitat de participar en diverses activitats socials i produeix un sentiment d’aïllament.

Si no se li posa remei amb rapidesa, la sordesa acaba convertint-se en un obstacle que aïlla socialment.El món deixa de tenir interès, no se sent als ocells ni es perceben altres sons de la vida quotidiana.

Cansats de repetir, els interlocutors només es dirigeixen a un sord quan no tenen més remei. I aquest, apurat per les molèsties i incòmode per les bromes o burles que puguin produir-se, deixa de demanar que li repeteixin les frases.

També s’aïlla perquè es cansa de llegir els llavis. Al final, es nega a sortir perquè, al carrer, enmig de l’enrenou, se sent encara més aïllat, i els espectacles li esgoten perquè s’ha de mantenir en alerta constant.

problemes-auditius-tercera-edat

Així, acaba per viure en el seu propi món, calla i es replega. En ocasions, per contra, es converteix en un xerraire que parla sense parar i que acaba irritant als que l’envolten. O, el que resulta més greu encara: si no es prenen mesures a temps (ús d’un audiòfon), pot ser que quedi alterat el propi mecanisme de comprensió dels sons, de manera que l’amplificació dels mateixos amb un aparell no tindrà efectes satisfactoris.

A causa de la impossibilitat de sentir, la persona que pateix sordesa pot tornar-se injustificadament desconfiada i estar més exposada al perill d’al·lucinacions auditives («parlen malament de mi», «m’insulten»…) que poden derivar en el desenvolupament de personalitats febles, en deliris i altres problemes greus.

La manca d’audició en la persona gran pot ser deguda a diferents problemes, alguns dels quals poden tenir tractament. La causa més comuna de pèrdua d’audició en la població més gran és l’anomenada presbiacúsia, és a dir, la disminució auditiva deguda al propi procés d’envelliment caracteritzada per una otoesclerosi.

No obstant això, l’envelliment no és sinònim de sordesa. Sí que és cert que l’oïda pateix una sèrie de canvis associats amb l’envelliment que comporten unes modificacions auditives, però mai una sordesa, pel que davant qualsevol problema d’audició es recomana acudir al metge especialista, el otorinolaringòleg, per a un estudi i valoració de les causes que motiven la pèrdua d’audició.

Segons la causa, així serà el tractament, però mai ha de ser el de la resignació i el de la creença errònia que és una cosa natural amb l’edat.

La tecnologia actual posa al nostre abast els millors avenços en audiopròtesi; audiòfons que passen totalment inadvertits i que s’adapten al nostre nivell d’audició.

.

Recomanacions d’actuació davant d’una persona gran amb mala audició

Hi ha actituds molt senzilles que afavoreixen enormement la comunicació amb una persona amb dificultats d’oïda i que la ajudaran a sortir del seu aïllament:

 • Abans de parlar-li, cridar la seva atenció
 • Cal vigilar que no hi hagi obstacles entre la cara de l’interlocutor i el seu
 • Mirar la persona de front
 • Procurar eliminar, en la mesura del possible, els sorolls de fons
 • Evitar menjar, caminar o fumar quan un es dirigeix a la persona amb dificultats d’audició
 • Parlar amb claredat ia ritme mig
 • Gesticular perquè les paraules siguin més explícites
 • Si una frase no s’ha entès bé, o ho sembla, tornar a enunciar
 • Mostrar-tranquil i ser pacient
 • En cas de mala comunicació, demanar a la persona amb deficiència auditiva que suggereixi els mitjans per millorar-la
espanol

Segueix-nos en:

Suscríbete a nuestro canal en YouTubewhite-separatorSíguenos en Google+white-separatorSíguenos en Facebook